نرم افزار بردویو لپ تاپ براساس پسوند


Salimeh Bolboli

تیم پشتیبانی
Registered


.ASC ASUS BOARD VIEWER TSICT ver:1.6 ASUS_TSIC.zip

.BRD TopTest BoardVIew R4 BoardViewR4.zip

BoardView R5.0(GR) BoardView_5.0_GR_.zip
Test Link BRD Viewer ver:2.2 BRD-T_link01_new_.zip
LANDREX TEST LINK ver:1.0 T_link01.zip
LANDREX TEST LINK ver:2.2 T-link1_v22.zip
Allegro FREE Physical Viewer VER:15.7 Allegro_Free_Physical_Viewer_15.7.zip
Allegro FREE Physical Viewer VER:16.6 allegro_free_viewer_16-6.zip
HE Board View HE_Board_View.zip
Russian BoardViewer. ver:unknown BoardViewer_brd_rus.zip
IDEAL ELECTRONICS BOARDVIEW SOFT Board_view.zip

.BDV HONHAN BDV BoardViewer BDV-BoardView.zip
.BV ATE BV Boardview ver:1.3.0 bview.zip
ATE BV Boardview ver:1.5.0 The BoardView v1.5 does not support "CTRL+O" or "File>Open" options . To open a "Board view" file please use a "Drag & Drop" function . BView1.5.zip

.BV2 BoardView ver:2.0.1 BoardView2.zip
.CAD Samsung .cad boardviewer CAD.zip
.CST IBM LENOVO Card analisis support tool ver:3.32 Castw.zip
.DWG Free software. For Windows 7/8 and Windows XP / Vista CADSeeV4-Touch.zip
CADSeeV4-x86.zip


.F2B Unisoft VIEW MARKUP .F2B and many more place5-F2B.rar
.FZ PCB Repair Tool. CTRL+F10 to open from FAB folder. CTRL+F11 to open from custom folder. If error 203 appears please restart aplication PCBRepairTool.zip
.GR GR format viewer BoardView ver.5 BoardView_5.0_GR__1.zip
.IGE .IGE file format viewer. CB/TEST Graphical editor ver:3.3.2. Can open .CAD file too. IGE_CAD_VIEWER.zip

.PCB PADS 9.5.1 PCB viewer for Apple Iphone/Ipad PADS9_5_1.zip
.TSL FU KANG .TSL file format viewer. Must install before use. FU_KANG_VIEWER.zip
.TVW Tebo IctView Ver:3.0 Teb


oView_DeHua.zip

Tebo IctView Ver:4.0 Tebo-ICT_view_4.0.zip

 

فایل های ضمیمه

user46

Registered
عضویت ویژه نقره ای
سلام وقت بخیر
بورد ویو های با پسوند fz در زمان نمایش بهم میریزه . لطفا راهنمایی بفرمایید .
سپاسگزار
 

دکتر بایوس

Manager
تیم پشتیبانی
Admin

کاربرانی که در حال مشاهده این تاپیک هستند (اعضا: 0, مهمان: 1)