مشکلات مربوط به سیستم عامل

مشکل مربوط به نصب ویندوز و سایر سیستم عامل ها