لپ تاپ روشن میشود تصویر ندارد

شروع گفتگو
برای شروع گفتگو کلیک کنید