درخواست بایوس Gateway

اگر فایل خاصی نیاز دارید که توی آرشیو دانلود بایوس Gateway موجود نبود اینجا درخواست تون ثبت کنید