درخواست بایوس Apple

اگر فایل خاصی نیاز دارید که توی آرشیو دانلود بایوس Apple موجود نبود اینجا درخواست تون ثبت کنید