تعمیرات مانیتور و تلویزیون

اگر تعمیر کار مانیتور یا تلوزیون های LED و LCD هستید و احتیاج به پشتیبانی فنی دارید میتوانید اینجا مطرح کنید