آموزش تعمیرات لپ تاپ سطح 2

دیاگرام لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع قطعات لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع پلتفرم های مادربرد لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع نسل های مختلف مادربرد لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع مدارات در مادربرد لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

بایوس و EC چیست

موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
3
نوشته‌ها
5

i/o چیست و انواع آن

موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
4
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
4

مدار PWM چیست

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

مشکلات و آموزشهای Me-Region

موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
12
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
12

تشخیص مدارات PWM روی مادربرد لپ تاپ

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

تحلیل مدار شارژ به صورت کامل

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

PWM تغذیه CPU و عیب یابی

موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
5
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
5

تحلیل مدار MPS و تست سلامت

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

مشکلات صدا

موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
3
موضوع‌ها
1
نوشته‌ها
3

مشکلات شبکه

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع PCH و خرابی های PCH

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

انواع CPU و خرابی های CPU

موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
موضوع‌ها
0
نوشته‌ها
0
هیچ

کارنکردن پورت USB و HDMI

موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
12
موضوع‌ها
4
نوشته‌ها
12

هیچ موضوعی در این تالار گفتمان وجود ندارد.